Naravne znamenitosti

  • Tolminska korita (Triglavski narodni park)

  • Slap Kozjak

  • Dantejeva jama

  • Sotočje reke Soče in reke Tolminke

  • Koseška korita

Kulturne znamenitosti

  • Javorca, spominska cerkev svetega duha

  • Italijanska kostnica

  • Nemška kostnica

  • Kolovrat, muzej na prostem prve svetovne vojne

  • Napoleonov most pri Kobaridu